• Marine Slider BG
  Genuine
  Food Pasion
  Cooking Since
  Cooking Since
  Cooking Since
 • Marine Slider BG
  Genuine
  Food Pasion
  Cooking Since
  Cooking Since
  Cooking Since
 • Marine Slider BG
  Genuine
  Food Pasion
  Cooking Since
  Cooking Since
  Cooking Since
 • Marine Slider BG
  Genuine
  Food Pasion
  Cooking Since
  Cooking Since
  Cooking Since

درباره سفره سبز

درباره سفره سبز

اسحق پورقدیری

موسس و مدیر مجموعه سفره سبز

آشنایی با مجموعه سفره سبز

مجموعه سفره سبز در سال 1390 توسط آقای اسحق پورقدیری ، مدیر جوان سفره سبز ، شروع به فعالیت خود کرده و افتخار همراهی با شما را تاکنون داشته است
این مجموعه بر پایه 12 سال تجربه کاری آقای پورقدیری و دیگر اعضاء خود با تعهد به حفظ حقوق مشتریان فعالیت داشته و افتخار ارائه محصولات با کیفیت بالا و مطلوب ، بدون مواد افزودنی غیر مجاز و مواد نگه دارنده ، تازه و سلامت به شما را دارد.

اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

سفره سبز

متن نمونه برای توصیف سفره سبز از زبان مدیریت

در سال هاي اخير، جهاني سازي، رقابت شديد، بهبود جريان ارتباطات و سرعت انتقال تكنولوژي از جمله ويژگي هايي هستند كه به طور گسترده در محيط هاي رقابتي شيوع يافته اند. چالش هاي رقابتي جديد متقاضي آن است كه شركتها محيط رقابتي خود را به منظور جلب رضايت مشتريان، سبقت جويي هاي مداوم از رقبا و تطبيق يافتن با بازارهاي جديد با هدف بقاي طولاني مدت، درك كنند. فلسفه مديريت كيفيت

درباره سفره سبز
اهداف و چشم انداز